Soinin Sisu

Yleisurheilu

Toimintakäsikirja

 Voit myös ladata toimintakäsikirjan pdf-version tästä.

 

 

Päivitetty 4/2019

 

 

Sisällys

 

1      Johdanto

2     Seuran arvot, visio ja toiminta-ajatus

       2.1 Arvot

       2.2 Visio

       2.3 Toiminta-ajatus

3     Organisaatio

4     Seuran ja jaoston kokoukset

5     Yleisurheilujaosto

6     Yleisurheilujaoston seuratoiminnan vuosikello

7     Toimintasuunnitelma ja talousarvio

8     Valmentajat ja ohjaajat

9     Lasten yleisurheilukoulu ja yleisurheiluharjoitukset

10                 Maksut ja kulukorvaukset

11                 Edustusasut                    

12                 Kilpailutoiminta

13                 Toimitsijat

14                 Koulutus

15                 Palkitseminen

       15.1 Yleisurheilujaoston tuet urheilijoille

       15.2 Yleisurheilujaoston tuet aikuisurheilijoille (veteraanisarjat)

16   Varainhankinta

17                 Tiedotus

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Johdanto

 

Soinin Sisu on perinteikäs Soinissa toimiva urheiluseura, joka on perustettu 1927. Soinin Sisun jaostoina toimii tällä hetkellä yleisurheilu-, Judo-, pesäpallo-, pyöräily- frisbeegolf- ja naisjaosto. Seura tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden harrastaa liikuntaa kunnassamme.

Soinin Sisu on Suomen Urheiluliiton (SUL) ja Etelä-Pohjanmaan Yleisurheilun (EPU) jäsenseura.

Tämä toimintakäsikirja on syntynyt Suomen Urheiluliiton Varaslähtö Tulevaisuuteen
-seurakoulutuksen tuloksena, johon Soinin Sisun yleisurheilujaosto osallistui vuosina 2017–2018. Toimintakäsikirjaa on tarkoitus jatkossa päivittää muuttuvan toimintaympäristön mukana.


Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Sen avulla kaikki seuran toimijat – niin urheilijat kuin heidän taustavoimansa – saavat selkeämmän kuvan toiminnastamme. Toimintakäsikirja auttaa meitä jatkossa tarkastelemaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi.

 

 

2   Seuran arvot, visio ja toiminta-ajatus

 

2.1 Arvot

 

Jokainen on tärkeä

Innostamme, kannustamme

Olemme aktiivisia ja avoimia

 

 

2.2 Visio

 

Tavoitteena on säilyttää yleisurheilukoulun osallistujamäärä suhteessa ikäryhmiin. Saada lapset osallistumaan kilpailuihin ja järjestää lapsille ja nuorille valmennusta ja monipuolista treeniä. Tuottaa myönteisiä yleisurheilukokemuksia harrastelijoille kuin kilpailijoillekin.

 

 

2.3 Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on saada liikunnasta elinikäinen myönteinen suhtautuminen liikuntaan ja yleisurheiluun.

Seuran tavoitteena on löytää oman kilpailu-uransa lopettaneille nuorille sekä uusille mukaan haluaville jäsenille seuran toiminnasta tehtäviä erilaisissa toimenkuvissa. Esimerkiksi ohjaus- ja valmennustehtävissä sekä toimitsija- ja kilpailutehtävissä omien kykyjen, tavoitteiden ja halujen mukaan.

 

3   Organisaatio

 

Soinin Sisun yleisurheilujaosto nimeää jäsenet ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Soinin Sisun syyskokous vahvistaa jaostojen kokoonpanon yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Syyskokouksessa valitaan seuralle johtokunta ja puheenjohtaja. Syyskokous myös päättää missä urheilulajeissa seura toimii.

Seuran sisällä eri urheilulajien varsinaista toimintaa pyörittävät lajijaostot. Jaostot päättävät sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. Jaostot toimivat itsenäisesti omilla budjeteillaan, jaostojen toimintaa ohjaa ja valvoo juridisen vastuun kantava seuran johtokunta.

 

4   Seuran ja jaoston kokoukset


Soinin Sisun syyskokous hyväksyy yleisurheilujaoston toimintasuunnitelman ja budjetin aina seuraavalle toimintavuodelle. Pääseuran kevätkokouksessa käsitellään yleisurheilujaoston edellisvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Yleisurheilujaosto pitää kokouksiaan 6-10 kertaa kalenterivuoden aikana ja niissä käsitellään
yleisurheilujaoston sääntömääräisiä ja muita toimintaa kiinteästi liittyviä asioita seuran vuosikellon mukaisesti.

 

 

5   Yleisurheilujaosto

 

Jaoston toimihenkilöiden tehtäväkuvat:

 

Puheenjohtaja

-       Toimii puheenjohtajana jaoston kokouksissa

-       Laatii kokouskutsut ja esityslistat yhdessä sihteerin kanssa

-       Vastaa jaoston toiminnan suunnittelusta, johtamisesta ja kehittämisestä

-       Toimii seuran edustajana yleisurheilupiirin kokouksissa

-          Huolehtii jaoston päättämien kilpailujen hakemisesta

-          Huolehtii buy propecia online jaoston nettisivuista

-          Tekee lehdistötiedotteitaSihteeri

-          Laatii yu-jaoston kokouspöytäkirjat

-          Laatii kokouskutsut ja esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa

-          Urheilugaalan sekä mahdollisten muiden juhlien järjestelyt

-          Tekee seura-asutilaukset

-          Tekee lehdistötiedotteita

 

 

 

Rahastonhoitaja

-          Huolehtii tarvittavien maksujen maksamisesta, laskutuksesta ja talouden seuraamisesta

-          Laatii jaoston talousarvion

 

Toimitsijavastaava

-          Jaosto laatii keväisin kesän kisoihin toimitsijavastuulistan lajeittain

 

Kioskivastaava

-          Suunnittelee ja organisoi kioskin Viiskunta-kisoihin ja muihin tarvittaviin kisoihin

 

Tiedotusvastaava

-          Huolehtii jaoston nettisivuista

-          Järjestää infotilaisuuden keväisin sponsoreille, lehdistölle ja kesätyöntekijöille

 

Kunniakierrosvastaava

-          Huolehtii kunniakierrosasiat

 

Temppukouluvastaava

-          Organisoi syksyllä ja talvella pidettävän temppukoulun

 

Kesätyöntekijä

-          Toimii yleisurheilukoulun vastuuvetäjänä ja organisoijana

-          Laatii kisojen aikataulut

-          Huolehtii kisojen tuloksien kirjaamisesta ja ilmoittamisesta medialle

-          Pitää lajivalmennusta ja kokoaa urheilijoita seuran ulkopuolisiin kisoihin

-          Toimii kuuluttajana kisoissa

-          Organisoi palkintomatkan

-          On palkattu kesätyöntekijä

 

 

6   Yleisurheilujaoston seuratoiminnan vuosikello

Seuratoiminnan vuosikello ohjaa yleisurheilujaoston toiminnan suunnittelua.

Tammikuu:

-          Toimintakertomuksen teko

-          Uuden jaoston järjestäytyminen ja seurarekisterin päivitykset

-          Nettisivujen päivitykset           

-          Kesän kisojen suunnittelu

-          Valmennusavustusten maksaminen

-          Sponsorien kysyminen           

         

       Helmikuu:

 

-          Viiskunta-kisojen haku

-          Kunniakierroksen päivämäärä

-          Kilpailu- ja verryttelyasujen tilaus (aikataulu, markkinointi, jne)

-          Urheilukouluohjaajien haku 28.2. mennessä.

-          Kesätyöntekijän haku 28.2 mennessä.

-          Kesän urheilukoulu (aloitus, vastuuhenkilö, päivät, ohjaajakoulutus, jne)

-          SM-Hallit

 

       Maaliskuu:

-          Kesätyöntekijän ja ohjaajien valinnat

-          Kesän kisojen suunnittelu

-          Kunniakierrostapahtuma (ohjelma, markkinointi, palkinnot, porkkanat, saatekirje,

-          listojen postitus, ilmoittautuminen)

-          Yu-koulupaitojen tarjouskysely  (väri, sponsorilogot)

 

Huhtikuu:

-          Soinin Sisun johtokunnan kevätkokous

-          Kesän urheilukoulun suunnittelu (markkinointi,maksut, koulutus, ohjelman teko jne.)

-          Sponsoritilaisuus/lehdistön infotilaisuus

-          Ohjaajien infotilaisuus

-          Ohjaajien koulutus

 

       Toukokuu:

-          Ensi talven salivuorojen varaus

-          Kesän urheilukoulun aloitus toukokuun toinen tiistai

-          Kesän kilpailuihin palkintojen tilaus

-          Hippo cup buy clomid 1 osakilpailu

 

       Kesäkuu:

-          Kunniakierros

-          Yu-leiripäivä

-          Hippo-cup osakilpailu

 

       Heinäkuu:

-          Hippo-ottelut heinäkuun viimeinen sunnuntai

-          Hippo-cup osakilpailu

 

       Elokuu:

-          Viiskunta-kisat

-          Hippo-cup 3 osakilpailu

-          Talven halli- ja salivuorojen varaukset

-          Talviharjoittelun suunnittelu

 

       Syyskuu:

-          Leirityksiin haku

-          Palkitsemistilaisuuden suunnittelu (pvm, ohjelma, palkittavat, palkintojen hankinta, jne)

-          Syksyn temppukoulu

-          Toiminta- ja taloussuunnitelman teko

 

       Lokakuu:

-          Avustusten hakeminen

-          Syyskokouksien edustajien valinta

-          Pj:n ja muiden jaoston avainhenkilöiden valinta seuraavaksi vuodeksi

 

       Marraskuu:

-          Seuran ja piirin syyskokoukset

-          Urheilugaala

 

       Joulukuu:

-          Kilpailujen hakemisesta päättäminen

-          Stipendit ja kulukorvaukset seuraavalle vuodelle

 

 

7   Toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

Yleisurheilujaosto laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosittain, jotka vahvistetaan Soinin Sisun syyskokouksessa.

 

 

8   Valmentajat ja ohjaajat

 

Yleisurheilujaosto palkkaa kesän ajalle 1.5.-15.8 kesätyöntekijän. Lisäksi haetaan yleisurheilukouluohjaajia tarpeen mukaan. Kesällä 2019 on 10 ohjaajaa. Ohjaajilla tulee olla yleisurheiluohjaajatutkinto suoritettuna. Yleisurheiluohjaaja-koulutuksia järjestetään yleensä keväisin. Tavoitteena on saada osallistujia myös Nuorisovalmentajakursseille sekä toimitsija- ja tuomarikoulutuksiin.

 

 

9   Lasten yleisurheilukoulu ja yleisurheiluharjoitukset

 

Yleisurheilujaosto järjestää kesäisin yleisurheilukoulua 6-13-vuotiaille Soinin yleisurheilukentällä tiistaisin toukokuun toinen tiistai - elokuun puoliväli välisenä aikana. Yleisurheilukoulu on suosittu urheilumuoto keräten joka kesä viikoittain noin 80 lasta yleisurheilun pariin. Kesäisin järjestetään pienemmille lapsille 3-5-vuotiaille viiden kerran miniyleisurheilukoulu.

Tämän lisäksi pidetään kerran viikossa juniorivalmennusryhmää, jonka tavoitteena on lajiperehdytys ja tavoitteellisempi yleisurheilun harrastaminen ja kilpailuihin osallistuminen.

 

 

10                 Maksut ja kulukorvaukset

 

Yleisurheilujaosto päättää vuosittain harjoittelumaksut. Vuonna 2019 lasten yleisurheilukoulumaksu on 30€ /lapsi ja 50€ perhemaksu. Valmennusryhmän osallistumismaksu on 20€/lapsi. Temppukoulun sekä pienten kesän yleisurheilukoulun osallistumismaksu on 10€ /lapsi.

 

Yleisurheilukoulumaksu sisältää laadukkaan ohjauksen koulutetuilta ohjaajilta, t-paidan, palkintomatkan ja Hippo cup- osakilpailut. Lisäksi yleisurheilujaosto maksaa SUL.n yleisurheilulisenssin. Yleisurheilulisenssi on pakollinen kilpailtaessa Kilpailukalenteri.fi kisoissa. Kilpailulisenssin jokainen urheilija/huoltaja hankkii ja maksaa itse mutta lähettämällä urheilijan nimen ja tilinumeron yleisurheilujaoston sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. yleisurheilujaosto maksaa lisenssin summan takaisin. Lapsen huoltaja huolehtii lapsen ilmoittamisen kisoihin. Oman seuran järjestämät kisat ja Viiskunta-kisat ovat Soinin Sisun edustajille maksuttomia. Viiskuntakisoihin tarvitaan kilpailulisenssi. Suosittelemme lisenssin hankkimista kaikille yleisurheilukoululaisille, sillä lisenssi sisältää vakuutuksen. Soinin Sisulla ei ole vakuutusta yleisurheilukoululaisille.

 

 

11                 Edustusasut

 

Soinin Sisun yleisurheilujaostossa on edustusasut (verkkarit, tuulipuku, kilpailuasu). Tilaukset tehdään yhteistilauksena tarpeen mukaan omakustanteisesti. Edustusasuja on suositeltavaa käyttää kilpailtaessa. Edustusasukorvaukset on eritelty tarkemmin kohdassa palkitseminen.

 

 

12                 Kilpailutoiminta

 

Yleisurheilujaosto järjestää kesän aikana Hippo cupin, joka koostuu kolmesta eri kilpailusta. Lisäksi järjestetään viiskunta-kisat sekä yhdet ylimääräiset kisat. Vuonna 2018 kisat olivat nimellä Soini 150v-yleisurheilukilpailut. Vuonna 2019 järjestetään Silja-Line seurakisat. Perheen pienimmille järjestetään yhteistyössä Alajärven Osuuspankin Soinin aluekonttorin kanssa Hippo-ottelut.

Yleisurheilujaoston tavoitteena on kannustaa urheilijoita osallistumaan kilpailuihin myös oman seuran ulkopuolelle. Kisoihin pyritään järjestämään yhteiskyydityksiä.

 

 

 

 

 

13                 Toimitsijat

 

Yleisurheilujaoston jäsenet ja yleisurheilukoulun ohjaajat ovat toimitsijoina Soinissa järjestettävissä kisoissa. Lisäksi pyydetään vanhempia avuksi.

 

 

14                 Koulutus

 

Soinin Sisun yleisurheilujaosto osallistui Suomen Urheiluliiton Järjestämään Alueellinen Varaslähtö tulevaisuuteen- seurakoulutukseen, joka alkoi syksyllä 2017 ja päättyi tämän käsikirjan julkaisemiseen syksyllä 2018. Ohjaajat suorittavat Yleisurheiluohjaaja-koulutuksen, jonka jaosto maksaa. Jaosto tarjoaa mahdollisuuden osallistua Nuorisovalmentaja-koulutukseen ja toimitsija- ja tuomarikoulutuksiin.

 

 

15                 Palkitseminen

 

Soinin Sisun yleisurheilujaosto pyrkii tukemaan seuran urheilijoita erilaisilla tukimuodoilla. Tukilista päivitetään vuosittain.

 

15.1       Yleisurheilujaoston tuet urheilijoille vuonna 2019:

Osanottomaksut

·         jaosto maksaa kaikkien yu-kilpailujen osanottomaksut kuittia vastaan

Matkakorvaus

·         matkakorvaus 0,20 euroa/km (SM-kisat, pm-kisat, sisuhuipentumat, aluekisat, Eliittikisat, Tähtikisat ja karnevaalit)

Majoituskorvaus

·         SM-kisoissa maksetaan majoitus max 50 euroa/hlö/vrk (urheilija sekä valmentaja tai huoltaja, maksetaan kahdesta vuorokaudesta kuittia vastaan)

Ateriakorvaus

·         SM-kisoissa propecia online maksetaan kisaruoat kuittia vastaan

Valmennusavustus (maksetaan urheilijan sponsoritilille)

·         SM-kisoissa pisteillä tai tilastossa 6. joukossa oleville urheilijoille maksetaan valmennusavustusta. Summa tarkistetaan vuosittain ja maksetaan suhteutettuna menestykseen.

Vuonna buy clomid online 2017 määrät:

yleinen sarja SM-mitalistit: 400 euroa, sijat 4 – 8: 300 euroa

nuoret SM-mitalistit: 400 euroa, sijat 4 – 8: 300 euroa

Kannustusstipendit SM- EM- ja MM-mitalisteille (myös levitra online halli-SM ja talvi-SM, maksetaan urheilijan sponsoritilille)

·         yleinen sarja: SM 1. 100 euroa, SM 2. 80 euroa, SM 3. 60 euroa

·         nuoret: SM 1. 60 euroa, SM 2. 40 euroa, SM 3. 20 euroa

·         kansainvälisestä menestyksestä palkitaan jaoston päättämällä summalla

Palkitseminen kauden päätöstilaisuudessa

·         Yleinen sarja MM-, EM- ja SM-kisoissa sijat 1- 8: rahastipendi suhteutettuna menestykseen

·         Nuoret 14 v – 22 v MM-, EM- ja SM- ja pm-kisoissa sijat 1 – 8: rahastipendi suhteutettuna menestykseen

·         Nuoret alle 14 v pm-kisoissa / sisuhuipentumissa sijat 1 – 6: pokaali  

·         Aikuisurheilijat (veteraanisarjat): MM-mitali tuuliasu + kukat + pokaali
                                                     EM-mitali kukat + pokaali
                                                     SM-mitali pokaali

Urheiluasut

·         Jaosto maksaa kaikki seuran harjoittelu- ja kilpailuasut SM-kisoissa pisteillä tai tilastossa 6. joukossa oleville urheilijoille. Muut kilpailulisenssin hankkivat urheilijat saavat asuista -30% alennuksen.

 

Leiritys ja hallimaksut

·         urheilija maksaa leirijaksoilta omavastuun 25 euroa

·         jaosto maksaa hallimaksut Kuortane-hallissa 50€/urheilija/kalenterivuosi (muissa halleissa sopimuksen mukaan)

 

15.2       Soinin Yleisurheilujaoston tuet aikuisurheilijoille buy priligy (veteraanisarjat):

·         Osanottomaksut maksetaan SM-kisojen osalta.

·         Seuran edustusasut – 50 %

·         Päätöstilaisuudessa urheilijat palkitaan menestyksen perusteella seuraavasti:

MM-mitali: milf porn tuuliasu + kukat + pokaali

EM-mitali: kukat + pokaali

SM-mitali: pokaali

 

 

16                 Varainhankinta

 

Jaoston tärkein varainhankintakeino on joka toinen vuosi julkaistava Soinin osoite- ja puhelinluettelo. Lisäksi varainhankintaa tehdään hankkimalla sponsoreita, järjestämällä kunniakierrostapahtuma, hakemalla kunnan avustusta ja muita avustuksia sekä kioskitoiminnalla.

 

 

17                 Tiedotus

 

Jaosto pitää keväisin infotilaisuuden lehdistölle. Toiminnasta tiedotetaan Soinin Sisun kotisivuilla ja facebook-sivuilla sekä ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä. Yleisurheilukoululaisten huoltajille lähetään tiedotesähköposteja ja whatsapp-viestejä. Kilpailujen tulokset julkaistaan nettisivuilla ja paikallislehdissä.